Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Počas rodičovskej dovolenky si môžete privyrobiť

Počas rodičovskej dovolenky si môžete privyrobiť

Sociálna poisťovňa na svojich stránkach zverejnila článok týkajúci sa mamičiek na rodičovskej dovolenke.

Ak si chce žena, ktorej zamestnávateľ poskytuje rodičovskú dovolenku, privyrobiť napr. prácou na dohodu, takáto práca jej výšku materského pri ďalšom dieťati negatívne neovplyvní. V určitých prípadoch je jej naopak môže materské zvýšiť. Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že ak by žena ukončila rodičovskú dovolenku a vrátila sa späť do pôvodného zamestnania napr. na skrátený úväzok, takáto práca by ďalšie materské mohla negatívne ovplyvniť, pretože materské sa jej v zásade vypočítava z aktuálneho hrubého príjmu.

Všeobecne platí, že nárok na materské je podmienený trvaním nemocenského poistenia aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom a existenciou nemocenského poistenia v čase vzniku dôvodu na poskytnutie materského. Do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie rodičovskej dovolenky zamestnankyne. Ak žena-zamestnankyňa poberá materské, následne čerpá rodičovskú dovolenku a opäť požiada o materské pri ďalšom dieťati, nárok naň jej automaticky vzniká. Materské pri druhom dieťati je spravidla v rovnakej výške ako pri prvom dieťati.

Zdroj: Sociálna poisťovňa