Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Počet elektronicky komunikujúcich stúpa

Informačná kampaň finančnej správy k povinnej elektronickej komunikácii zaznamenala ďalší úspech. Na začiatku tohto roka evidovala finančná správa 603 569 zaregistrovaných daňových subjektov. V týchto dňoch číslo stúplo na 640 644. Za toto obdobie si tak svoju povinnosť splnilo viac ako 37 000 daňových subjektov.

Subjekty, ktoré sa ešte nezaregistrovali, oslovuje finančná správa prostredníctvom daňových úradov a call centra finančnej správy. Finančná správa zverejnila aj animované video, ktoré prevedie fyzické osoby podnikateľov procesom registrácie a autorizácie na portáli finančnej správy. Súčasťou videa je aj vzor všeobecného podania. Animované video je súčasťou intenzívnej komunikačnej kampane. Doteraz finančná správa zorganizovala školenia k elektronickej komunikácii, pripravila informačný leták, ktorý poslala nezaregistrovaným daňovým subjektom, spravila redizajn portálu, zlúčila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku pre fyzické osoby podnikateľov, ktoré konajú vo svojom mene. Zároveň rozdistribuovala informácie o elektronickej komunikácii v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR aj na klientske centrá a okresné úrady, informácie sú dostupné aj na pracoviskách finančnej správy.

Finančná správa upozorňuje fyzické osoby - podnikateľov, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť elektronickej komunikácie, aby zbytočne nedokladali registráciu a autorizáciu na portáli finančnej správy. Marcový termín na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmu sa blíži a registrácia na poslednú chvíľu môže vyvolať vypäté situácie.

Komunikovať s finančnou správou elektronicky je možné prostredníctvom portálu od roku 2014. Do konca roka 2018 podali daňové subjekty takto takmer 37 miliónov elektronických podaní. Daňové subjekty doručili v minulom roku 8,5 mil. elektronických podaní. Najviac z nich – viac ako 1 milión - podali daňové subjekty v marci 2018. Podania sa týkali najmä DP k dani z príjmov fyzických osôb, k dani z príjmov právnických osôb, k dani z motorových vozidiel, k DPH či k spotrebnej dani z liehu a z minerálneho oleja.

Zdroj: Finančná správa