Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Poistenci VšZP majú možnosť využívať služby e-pobočky

Poistenci VšZP majú možnosť využívať služby e-pobočky

Poistenci VšZP majú možnosť využívať služby e-pobočky

Už nejaký čas sú poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne dostupné služby e-pobočky. Registrácia do e-pobočky je veľmi jednoduchá. Užívateľ si vytvorí zadaním požadovaných údajov svoje konto, a na ktorejkoľvek pobočke VšZP si predložením osobného dokladu vyzdvihne GRID kartu. Pomocou GRID karty sa bude prihlasovať do svojho konta.

Vo svojom konte poistenec nachádza množstvo dôležitých údajov, ako sú prehľad platiteľov poistného (prehľad období zamestnania u jednotlivých zamestnávateľov, období, kedy bol evidovaný na úrade práce a pod.), prehľad lekárov (všeobecný lekár, stomatológ, gynekológ), u ktorých je evidovaný, prehľad návštev u lekára a ďalšie.

Najnovšou službou, ktorú VšZP sprístupnila v septembri 2016 je sprístupnenie informácie „Preventívne prehliadky“. V tabuľke nájde poistenec podrobné informácie o tom, na aké preventívne prehliadky má nárok z verejného zdravotného poistenia. Tabuľka je „šitá na mieru“ podľa veku a pohlavia každého poistenca. Obsahuje detailné informácie o tom, aký lekár danú preventívnu prehliadku vykonáva, aké vyšetrenia sú v nej zahrnuté, od akého veku na ňu poistencom vzniká nárok, ako často ju môžete absolvovať, ba dokonca aj dátum, kedy ste boli naposledy na preventívnej prehliadke. Ak sa poistenec chce dozvedieť viac o všetkých druhoch preventívnych prehliadok, na ktoré má zákonný nárok, stačí kliknúť na odkaz „Zoznam všetkých preventívnych prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia“.

Ďalšou novinkou je pripomenutie nároku na preventívnu prehliadku. V prípade, že poistenec neabsolvoval preventívnu prehliadku, na ktorú mu vznikol nárok, VšZP mu tento nárok automaticky pripomenie zaslaním mailovej notifikácie a správy do schránky správ. Ak si poistenec neželá doručovanie notifikácie, táto možnosť sa dá jednoducho nastaviť v menu Konto › Nastavenia.

Jednou zo služieb, ktorú VšZP sprístupnila svojim poistencom v júli 2016 je informovanie poistenca, u ktorého VšZP eviduje obdobia bez určeného platiteľa poistného, e-mailovou notifikáciou a správou v schránke správ raz za tri mesiace. Cieľom tejto služby je včas informovať poistenca, že VšZP nemá informácie, kto je za neho platiteľom poistného.

Napríklad: Poistenec nie je po ukončení zamestnania evidovaný na úrade práce a do VšZP sa neprihlási ako samoplatiteľ poistného. VšZP ho na túto nezrovnalosť upozorní. Poistenec má možnosť skontrolovať si uvedené informácie priamo v prostredí ePobočky v časti „Kto za mňa platí poistné“, kde môže platiteľa poistného na uvedené obdobie nahlásiť. Informácia o spracovaní oznámených údajov je poistencovi následne oznámená mailovou notifikáciou a správou v schránke správ. Po úspešnom zapracovaní oznámenia si poistenec môže aktualizované údaje skontrolovať v časti „Kto za mňa platí poistné“.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa