Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2016

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2016

Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti za rok 2016

Povinnosť vystavovať potvrdenie o zdaniteľnom príjme vychádza z § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z.

Každý zamestnávateľ, ktorý nebude vykonávať svojím zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, je povinný spracovať zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti. Potvrdenie sa vystavuje na tlačive udanom Finančným riaditeľstvom SR. Jeho vzor je možné nájsť aj na stránke www.financnasprava.sk

Potvrdenie však zamestnávateľ musí zamestnancom v zákonnej lehote aj doručiť, nie len vystaviť. Spôsob, akým zamestnávateľ potvrdenie doručí nie je zákonom ukotvené.

Odporúčame si na kontrolu dať potvrdiť prevzatie od zamestnanca na kópii potvrdenia, alebo v tlačive vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na poslednej strane, alebo ako doklad potvrdenie z pošty, ak boli zaslané potvrdenia poštou. Lehoty zasielania potvrdenia o príjmoch za rok 2016:

  • ak zamestnanec požiada o vytvorenie potvrdenia najneskôr do 5. (6.) februára 2017, tak je zamestnávateľ povinný mu potvrdenie vystaviť a zaslať do 10. februára 2017,
  • ak zamestnanec nepožiada o vytvorenie potvrdenia najneskôr do 5. (6.) februára 2017, tak je zamestnávateľ povinný mu potvrdenie vystaviť a zaslať bez žiadosti do 10. marca 2017.