Požiadajte o potvrdenie na daňové účely o dávkach vyplatených v roku 2017

Požiadajte o potvrdenie na daňové účely o dávkach vyplatených v roku 2017

Informácia Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa pripomína občanom, ktorí potrebujú na daňové účely potvrdenia o dávkach vyplatených v uplynulom kalendárnom roku a žiadajú o ne telefonicky alebo e-mailom, aby tak urobili v dostatočnom časovom predstihu.

Najviac žiadostí sa týka potvrdení o výplate nemocenských dávok (najmä dávky materské). Telefonicky alebo e-mailom možno o potvrdenie požiadať v pobočke, ktorá ich vypláca (resp. vyplácala), v Informačno-poradenskom centre ústredia Sociálnej poisťovne na t. č. 0906 171 989 – voľba č. 1 alebo prostredníctvom Formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa ich po vystavení zasiela poštou, pričom doručenie trvá do siedmich dní. V prípade potreby ich na počkanie vystaví ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne, v ústredí možno na počkanie vystaviť len potvrdenie o vyplatených dôchodkových dávkach.

Potvrdenia o ostatných vyplatených dávkach vystavujú len pobočky Sociálnej poisťovne. Kontakty na pobočky Sociálnej poisťovne sú zverejnené na webovej stránke www.socpoist.sk v časti Kontakty.

Zdroj: Sociálna poisťovňa