Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Práceneschopnosť z dôvodu rizikového tehotenstva

Sociálna poisťovňa publikovala na svojich stránkach upozornenie týkajúce sa dočasnej práceneschopnosti počas rizikového tehotenstva:

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne poistená osoba, ak splnia všetky podmienky, majú aj v prípade rizikového tehotenstva nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak je teda zamestnankyňa uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu rizikového tehotenstva, má rovnaký nárok na sociálne dávky ako pri dočasnej práceneschopnosti z iných dôvodov.

Nárok na dávku nemocenské jej trvá až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak však jej práceneschopnosť trvá aj v období šiestich týždňov pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, a ak poistenkyni vznikol nárok na materské, zaniká jej nárok na výplatu nemocenskej dávky od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom a začína poberať nemocenskú dávku materské, ktorá je vyššia ako dávka nemocenské.

Nárok na náhradu príjmu, ako aj nárok na nemocenské, si poistenkyňa uplatňuje prostredníctvom tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ktoré vystaví práceneschopnej žene ošetrujúci lekár alebo gynekológ.

Práceneschopnosť sa v programe Humanet zadáva na záložku Osobné/Nemoci

Nemoci


Materská dovolenka sa v programe Humanet zadáva na záložku Osobné/Ostatné/ME stav

Materská dovolenka


Zdroj: Sociálna poisťovňa