Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovná zmluva

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:

  • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika
  • miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto)
  • deň nástupu do práce
  • mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve

Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.

Ak sú niektoré pracovné podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy; inak stačí uviesť odkaz na príslušné ustanovenia tohto zákona.

V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.

Ak je miesto výkonu práce v cudzine a čas zamestnania v cudzine presiahne jeden mesiac, zamestnávateľ v pracovnej zmluve ďalej uvedie:

  • dobu výkonu práce v cudzine
  • menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda, prípadne jej časť
  • ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách
  • prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny

Vzory zmlúv

Mzdový program Humanet, ktorého súčasťou je aj personalistika, obsahuje vzory pracovnej zmluvy aj dohôd. Každý užívateľ si môže z týchto vzorov vytvoriť vlastné znenia a tie používať pre svojich zamestnancov.

Tieto vzory sú samozrejme k dispozícii aj v demoverzii, takže sa k nim dostanete aj v prípade, že Humanet iba skúšate.