Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Bulharsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Bulharsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

  • 5 dňový pracovný týždeň, týždenný pracovný čas - 40 hodín, bežná pracovná doba 8 hodín - výnimky sú stanovené v zákone,
  • nepretržitý denný odpočinok nesmie byť kratší ako 12 hodín,
  • minimálny týždenný odpočinok – 48 hodín (2 dni, z nich jeden je nedeľa) - skrátenie je možné v zmysle zákona.

Dĺžka dovolenky

  • minimálna ročná platená dovolenka - 20 pracovných dní (vznik nároku po 8 odpracovaných mesiacoch),
  • predlžená dovolenka - pri osobitných skupinách zamestnancov, pri osobitnej povahe práce, v rizikovom prostredí - minimálne 5 pracovných dní.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

  • za prácu nadčas je poskytované mzdové zvýhodnenie vo výške dojednanej medzi zamestnancom a zamestnávateľom, minimálne 50 % za prácu vo všedné dni, 75% za prácu cez víkendy, 100 % za prácu v dňoch štátnych sviatkov.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

  • aktivity na poskytovanie dočasnej práce sa vykonávajú na základe registrácie na úrade práce - po splnení zákonných podmienok,
  • osvedčenie o registrácii subjektu, ktorý poskytuje dočasnú prácu, vydáva minister práce a sociálnych vecí, alebo jeho zástupca,
  • vydáva sa na dobu 5 rokov a subjekt je zapísaný v registri,
  • počet dočasne pridelených zamestnancov nesmie presiahnuť podiel 30 % všetkých zamestnancov užívateľského zamestnávateľa.

Zdroj: Inšpektorát práce