Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Česká republika

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Česká republika

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Česká republika

Dĺžka pracovného času a odpočinok

  • dĺžka ustanovenej týždennej pracovnej doby - 40 hod. týždenne;
  • maximálna dĺžka pracovnej doby - 12 hod.,
  • minimálny odpočinok medzi zmenami- 11 hod.,
  • minimálny týždenný odpočinok – 35 hod.

Dĺžka dovolenky

  • minimálna ročná platená dovolenka - 4 týždne

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

  • minimálna hrubá mzda 366 € mesačne,
  • príplatok za prácu nadčas - 25% priemerného zárobku alebo náhradné voľno,

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

  • pri prenájme pracovníkov (agentúry práce) je stanovená povinnosť zaistiť rovnaké pracovné a mzdové podmienky ako majú kmeňoví zamestnanci užívateľského zamestnávateľa
  • doba dočasného pridelenia k jednému užívateľskému zamestnávateľovi - max. 12 po sebe nasledujúcich mesiacov

Zdroj: Inšpektorát práce