Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Chorvátsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Chorvátsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Chorvátsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

  • štandardný týždenný pracovný čas nesmie byť dlhší ako 40 hodín týždenne, ak zamestnanec vykonáva prácu nadčas, jeho týždenný pracovný čas vrátane nadčasov nesmie presiahnuť 50 hodín,
  • ročný limit práce nadčas na príkaz zamestnávateľa je 180 hodín alebo 250 hodín, ak je dohodnutý v kolektívnej zmluve,
  • zamestnanec má nárok na minimálny denný odpočinok 12 neprerušovaných hodín v priebehu 24 - hodinového obdobia,
  • týždenný odpočinok má byť v nedeľu alebo deň pred či deň po nedeli, v dĺžke 24 neprerušovaných hodín + 12 hodín denného odpočinku

Dĺžka dovolenky

  • základná výmera dovolenky sú minimálne 4 týždne v kalendárnom roku.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

  • hrubá minimálna mzda od 1. 1. 2016 je v sume 408,39 €, je stanovovaná na 1 rok a platí pre všetky sektory, výnimočne môže byť kolektívnou zmluvou stanovená nižšia minimálna mzda, ale nie menej ako 95 % zákonnej minimálnej mzdy.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

  • vysielajúci zamestnávateľ musí pred vyslaním vyplniť vyhlásenie o vysielaní zamestnancov za účelom informovať chorvátske orgány,
  • základné pracovné podmienky vzťahujúce sa pre vyslaných zamestnancov platia aj pre zamestnancov vyslaných agentúrami dočasného zamestnávania.

Zdroj: Inšpektorát práce