Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Cyprus

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Cyprus

Dĺžka pracovného času a odpočinok

 • týždenný pracovný čas je stanovený v kolektívnych zmluvách alebo dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom - zvyčajne je dohodnutý v rozsahu 38- 40 hodín, pracovný čas vrátane práce nadčas nesmie v žiadnom týždni presiahnuť v priemere 48 hodín - minimálny denný odpočinok - 11 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hod.,
 • minimálny týždenný odpočinok- 24 po sebe nasledujúcich hodín

Dĺžka dovolenky

 • minimálna ročná platená dovolenka - 4 týždne v zmysle podmienok zákona alebo kolektívnej zmluvy
 • zamestnanci pracujúci na základe 5-dňového pracovného týždňa majú nárok na min. 20 dní platenej dovolenky
 • zamestnanci pracujúci na základe 6-dňového pracovného týždňa majú nárok na min. 24 dní platenej dovolenky

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

 • v zmysle zákona o minimálnej mzde, ktorý sa vzťahuje na úradníkov, asistentov v obchodoch, zamestnancov pri starostlivosti o deti a opatrovateľstvo, je nástupná minimálna mesačná mzda týchto profesií 870 Eur a 924 Eur po ukončení 6-mesačného obdobia
 • nástupná min. hrubá mzda pre zamestnancov SBS je 4,90 Eur, po 6 mesiacoch sa zvýši na 5,20 Eur
 • nástupná mzda pre zamestnancov vykonávajúcich čistiace služby je 4,55 Eur, po 6 mesiacoch- 4,84 Eur
 • mzdy pre ostatné profesie sú dohodnuté v kolektívnych zmluvách alebo dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Nadčasy:

 • zvýhodnenie za nadčasy je zákonom upravené u zamestnancov obchodov, u hotelových zamestnancov a sektor zásobovania, ostatné profesie sú upravené kolektív. zmluvami alebo dohodou zamestnanca so zamestnávateľom
  • zamestnanci obchodov - max. nadčas 2 hod. denne a max. 8 hod. týždenne

 • nadčasy v čase poobedňajšieho a ranného voľna, počas sviatkov a v nedeľu – za 1 hod. nadčasu je náhrada mzdy ako za 2 prac. hodiny;
 • nadčasy v iné dni – za 1 hod. nadčasu je náhrada ako za 1,5 prac. hodiny
  • hoteloví zamestnanci – nadčasy max. 9 hod. týždenne
  • zamestnanci v rámci zásobovania - nadčasy max. 8 hod. týždenne

 • hoteloví zamestnanci a zamestnanci v rámci zásobovania nadčasy počas sviatkov – za 1 hod. nadčasu je náhrada mzdy ako za 2 prac. hodiny;
 • nadčasy v iné dni – za 1 hod. nadčasu je náhrada ako za 1,5 prac. hodiny

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

 • neexistujú žiadne špecifické predpisy

Zdroj: Inšpektorát práce