Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Francúzsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Francúzsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Francúzsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

 • maximálny týždenný pracovný čas: 48 hod.
 • maximálny denný pracovný čas: 10 hod. – výnimky sú špecifikované v zákone
 • všetci zamestnanci musia mať týždenný odpočinok 35 hod.- zvyčajne vrátane nedele

Dĺžka dovolenky

 • všetci zamestnanci majú nárok na platenú dovolenku 2,5 dňa na mesiac

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

 • minimálna mzda vo výške 9,61Eur/1 hodina alebo mzda stanovená v kolektívnej zmluve pre daný sektor,
 • zamestnávateľ má povinnosť platiť náklady na cestu, ubytovanie a stravné, ktoré nesmie byť zarátané do minimálnej mzdy,
 • pokiaľ zákon neustanovuje inak, hodiny odpracované nad 35 hod. sú zvyčajne platené ako nadčasy:
  • 36. - 43.hodina - mzdové zvýhodnenie + 25%
  • od 44. hodiny - mzdové zvýhodnenie +50 %


Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

 • zamestnávateľ dočasne vysielajúci zamestnancov musí svoju skutočnú obchodnú činnosť vykonávať v krajine, v ktorej sídli,
 • zamestnancov, ktorých vysiela, musí zamestnávať už pred ich vyslaním,
 • zamestnanci musia byť vyslaný vykonávať konkrétnu dočasnú činnosť,
 • vyslaný zamestnanec nesmie byť dosadený na pozíciu iného vyslaného zamestnanca

Zdroj: Inšpektorát práce