Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Holandsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Holandsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

  • podľa zákona nesmie zamestnanec pracovať dlhšie ako 9 hodín denne a 45 hodín týždenne,
  • v Holandsku je prevažne 5 dňový pracovný týždeň, v niektorých prípadoch aj 4 dňový pracovný týždeň,
  • priemerný týždenný pracovný čas je zvyčajne 36, 38 a 40 hodín v závislosti od odvetvia.

Dĺžka dovolenky

  • všetci zamestnanci v Holandsku majú nárok na platenú dovolenku,
  • zákonná ročná minimálna dovolenka je najmenej štvornásobok počtu pracovných dní v týždni, t. j. pre plný úväzok je to 20 dní v roku,
  • zákonná ročná minimálna dovolenka je najmenej štvornásobok počtu pracovných dní v týždni, t. j. pre plný úväzok je to 20 dní v roku,

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

  • v Holandsku je zákonná minimálna mzda pre zamestnancov od 23 roku veku a zákonná minimálna mzda pre mladých zamestnancov pod 23 rokov,
  • v zásade platí, že minimálna mzda je upravená dvakrát ročne (od 1. januára a 1. júla), v súlade so zmenami kolektívnych zmlúv,
  • hrubá minimálna mzda je stanovená zákonom od 1. 1. 2016 na 1507,80 € (pre 23 ročného zamestnanca a staršieho).

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

  • pre agentúry dočasného zamestnávania platí kolektívna pracovná zmluva.

Zdroj: Inšpektorát práce