Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Írsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Írsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

  • nie je stanovený limit denného pracovného času,
  • zamestnanec musí mať 11 hodín odpočinku v rámci 24 hodinového obdobia, t. j. môže pracovať maximálne 13 hodín denne vrátane prestávok (v niektorých sektoroch sú výnimky),
  • týždenný odpočinok je 24 hodín, ktorému musí predchádzať 11 hodín denného odpočinku, ak nie je možné poskytnúť 24 hodinový odpočinok v rámci 7 dní, potom v nasledujúcom období 7 dní poskytne zamestnávateľ 2 x 24 hodín, ktorému musí predchádzať 11 hodín denného odpočinku, každý 2. týždeň musí byť nedeľa jedným z voľných dní,
  • týždenný pracovný čas v období najviac 4 mesiacov nesmie presiahnuť v priemere 48 hodín.

Dĺžka dovolenky

  • zamestnanec má nárok na 4 pracovné týždne dovolenky, ak v danom roku odpracuje aspoň 1365 hodín alebo 1/3 pracovného týždňa pre každý mesiac, v ktorom sa pracuje viac ako 117 hodín.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

  • v Írsku je stanovená národná minimálna mesačná mzda v hodnote 1 546,35 €,
  • pre prácu nadčas nie je zákonom stanovené mzdové zvýhodnenie – je to záležitosťou dohody v pracovnej zmluve.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

  • írska legislatíva nemá definovaný pojem dočasného zamestnanca, všetci zamestnanci majú rovnaké nároky bez ohľadu na to, či sú z Írska alebo iného štátu, alebo či sú dočasne alebo trvalo zamestnaní.

Zdroj: Inšpektorát práce