Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Malta

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Malta

Dĺžka pracovného času a odpočinok

  • vo všeobecnosti maximálny pracovný čas vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín v priemere za referenčné obdobie 17 týždňov, zamestnávateľ môže požiadať zamestnanca pracovať viac ako 48 hodín týždenne v priemere, v tom prípade je potrebný písomný súhlas zamestnanca,
  • každý zamestnanec má nárok na minimálny denný odpočinok 11 neprerušovaných hodín, zároveň má nárok na týždenný odpočinok 24 neprerušovaných hodín navyše k 11 hodinám denného odpočinku v rámci obdobia 7 dní alebo 48 nepretržitých hodín v období 14 dní navyše k 11 hodinám denného odpočinku alebo dve obdobia po 24 hodín navyše k 11 hodinám denného odpočinku v období 14 dní.

Dĺžka dovolenky

  • v rámci 40 hodinového pracovného času má zamestnanec nárok na 192 hodín ročnej platenej dovolenky (ekvivalent 4 týždňov a 4 pracovných dní), pokiaľ je priemer pracovného času (mimo práce nadčas) v období 17 týždňov menej alebo viac ako 40 hodín, nárok na dovolenku v hodinách sa primerane prepočíta.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

  • minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas závisia od sektora, množstvo sektorov má svoje vlastné tarify, pokiaľ zamestnávateľ nespadá do niektorého z týchto sektorov, uplatňuje sa národná minimálna mzda – pre rok 2016 je v sume 728,04 €,
  • pokiaľ mzdové zvýhodnenie nie je upravené v rámci sektora, zamestnanec má nárok na 1,5 násobok svojej mzdy za prácu vykonávanú nad 40 hodín týždenne v priemere buď za 4 týždňové obdobie alebo za zmenný cyklus, podľa výberu zamestnanca.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

  • dočasné zamestnávanie na Malte je upravené zákonom, avšak v prípade vysielania zamestnancov uplatňuje sa maltské nariadenie o vysielaní pracovníkov.

Zdroj: Inšpektorát práce