Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Portugalsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Portugalsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Portugalsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

 • týždenný pracovný čas je 40 hodín,
 • denný pracovný čas je 8 hodín,
 • minimálny denný odpočinok je najmenej 11 neprerušovaných hodín medzi dvomi obdobiami po sebe nasledujúcej práce.

Dĺžka dovolenky

 • minimálna ročná platená dovolenka je 22 pracovných dní.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

 • národná minimálna mzda je 618,33 €,
 • mzdové tarify sú stanovené v kolektívnych zmluvách a líšia sa podľa odvetví činnosti a profesionálnych kategórií,
 • práca nadčas je platená sumou hodinovej sadzby s nasledujúcimi príplatkami:
  • 25 % za prvú hodinu alebo jej časť a 37,5 % za hodinu alebo za jej časť vo všedný deň,
  • 50 % za každú hodinu alebo jej časť v deň týždenného odpočinku, pri nariadenom nadčase alebo pri práci počas štátneho sviatku.


Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

 • práca dočasných zamestnancov môže byť využívaná len v prípadoch uvedených v Zákonníku práce, napr. ako náhrada za neprítomného zamestnanca a pre sezónne činnosti.

Zdroj: Inšpektorát práce