Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Rakúsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Rakúsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

  • bežná pracovná doba je 8 hod. denne a 40 hodín týždenne, avšak môže byť tento rozsah môže byť znížený alebo zvýšený kolektívnymi alebo prevádzkovými zmluvami
  • aj keď maximálny limit dennej pracovnej doby je 10 hod. a 50 hodín týždenne a priemerný týždenný pracovný čas v období 17 týždňov nesmie prekročiť 48 hodín, zákon poskytuje možnosti ako rozšíriť tieto limity
  • denná doba odpočinku je všeobecne najmenej 11 hodín (zákon umožňuje aj inú dobu)
  • zamestnanec má nárok v kalendárnom týždni na nepretržitý odpočinok 36 hodín, pričom musí pripadnúť na nedeľu
  • v súlade so zákonom môže mať odpočinok odlišné trvanie alebo byť v iný deň, ale musí vždy obsahovať celý kalendárny deň

Dĺžka dovolenky

  • zamestnanci majú v kalendárnom roku nárok na platenú dovolenku v trvaní 5 týždňov (30 pracovných dní pre 6-dňový pracovný týždeň a 25 pracovných dní pre 5-dňový pracovný týždeň)
  • od 26. roku služby u toho istého zamestnávateľa dĺžka dovolenky sa zvýši na 6 týždňov (36 pracovných dní v 6-dňovom pracovnom týždni a 30 pracovných dní v 5- dňovom pracovnom týždni

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

  • mzdové nároky sú stanovené v kolektívnych zmluvách
  • za prácu nadčas je príplatok 50% alebo náhradné voľno – osobitné pravidlá ohľadne príplatku za prácu nadčas sú spravidla stanovené v kolektívnych zmluvách

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

  • podmienky poskytovania dočasných zamestnancov sa riadia príslušným zákonom a vzťahujú sa aj na dočasných zamestnancov z iných krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo tretích krajín

Zdroj: Inšpektorát práce