Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Španielsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Španielsko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Španielsko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

 • dĺžka denného pracovného času je stanovená v kolektívnych zmluvách alebo v pracovných zmluvách,
 • maximálna dĺžka pracovnej doby je 40 hodín týždenne v ročnom priemere,
 • medzi koncom jedného pracovného dňa a začiatkom ďalšieho musí byť najmenej 12 hodín,
 • bežný pracovný čas nesmie presiahnuť 9 hodín, pokiaľ nie je v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov dohodnutý iný rozvrh pracovného času,
 • vo všeobecnosti platí, že zamestnanec za rok nesmie odpracovať viac ako 80 hodín nadčasov,
 • zamestnanec má nárok na minimálny týždenný odpočinok v rámci úhrnného obdobia 40 dní v dĺžke 1,5 dňa bez prerušenia, ktorý zvyčajne zahŕňa sobotu popoludní alebo v pondelok ráno a celú nedeľu,
 • v Španielsku sú zvyčajne úrovne pracovných podmienky podrobnejšie ustanovené v kolektívnych zmluvách.

Dĺžka dovolenky

 • zamestnanec má nárok na minimálne 30 kalendárnych dní platenej dovolenky, - viaceré sektory majú regionálne kolektívne zmluvy so špecifickými dodatkami.

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

 • pre rok 2016 je stanovená minimálna mzdu pre akúkoľvek činnosť, bez ohľadu na pohlavie či vek pracovníkov v sume 764,40 € na mesiac,
 • mzdové úrovne sú stanovené kolektívnymi zmluvami pre jednotlivé sektory činnosti,
 • za nadčasy sa považujú hodiny práce vykonanej nad maximálny rozsah bežnej pracovnej doby,
 • zamestnanci môžu pracovať maximálne 80 hodín nadčasov ročne, čo nezahŕňa nadčasy kompenzované náhradným voľnom, alebo prácu vykonanú pre prevenciu, opravu alebo na odstránenie škody. Tá je povinná pre pracovníka a musí byť zaplatená za nadčas,
 • nadčasy môžu byť kompenzované náhradným voľnom alebo preplatené – sadzby za nadčasy sú dohodnuté v kolektívnych zmluvách.

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

 • pravidlá týkajúce sa prenajímania pracovníkov agentúr dočasného zamestnávania sú stanovené zákonom o agentúrach dočasného zamestnávania.

Zdroj: Inšpektorát práce