Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Taliansko

Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ - Taliansko

Dĺžka pracovného času a odpočinok

  • zvyčajný týždenný pracovný čas je 40 hod., ale kolektívne zmluvy umožňujú väčšiu flexibilitu v rámci rozvrhnutia pracovného času v rámci priemeru za referenčné obdobie jedného roka
  • maximálny týždenný pracovný čas je stanovený kolektívnymi zmluvami a nesmie presiahnuť 48 hod. počas 7- dňového obdobia vrátane práce nadčas v rámci obdobia 4 mesiacov (6-12 mesiacov z dôvodov organizácie práce)
  • maximálny denný limit pracovného času je 12 hod.- zamestnanec má nárok na denný odpočinok 11 po sebe nasledujúcich hodín v 24-hod. období- týždenný odpočinok je 1 deň (24 neprerušovaných hodín) za každých 7 dní, zvyčajne v nedeľu
  • odlišné obdobia odpočinku možno stanoviť s ohľadom na rôzne pracovné podmienky a druhy činností

Dĺžka dovolenky

  • zákon stanovuje minimálny nárok zamestnanca na 4 týždne platenej ročnej dovolenky, ale aj tu umožňujú kolektívne zmluvy väčšiu flexibilitu pri predlžení danej výmery

Minimálna mzda, min. mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas

  • v Taliansku nie je minimálna mzda stanovená zákonom, ale je upravená národnou kolektívnou zmluvou, z ktorej vychádzajú kolektívne zmluvy na úrovni podniku a regiónu; rovnako aj mzdové zvýhodnenia pre prácu nadčas je upravené v kolektívnych zmluvách

Pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania

  • všetky ekonomické opatrenia poskytované podriadeným zamestnancom na rovnakej úrovni sa vzťahujú aj na dočasných zamestnancov
  • dočasné zamestnávanie môže byť vykonávané iba tzv. pracovnými agentúrami, ktoré majú povolenie vydané ministerstvom práce na základe špecifických požiadaviek

Zdroj: Inšpektorát práce