Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pracovné prostredie – 1. časť

Pracovné prostredie – 1. časť

V každom zamestnaní by sa mal zamestnávateľ snažiť, aby jeho zamestnanec podal maximálny výkon a preto by mu mal vytvoriť vhodné pracovné prostredie.

Pracovné prostredie je jedným z dôležitých faktorov, ktorý ľudia zvažujú pri výbere povolania, ale aj pri zotrvaní v ňom naďalej. Pozitívne a negatívne faktory pracovného prostredia majú dopad na správanie, nálady, pocity zamestnanca a odzrkadľujú sa predovšetkým na jeho práci a následne zdravotnom stave. Je veľmi dôležité, aby zamestnávatelia vytvárali vhodné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.

Pracovným prostredím sa zaoberá ergonómia.

Ergonómia (z gréčtiny .: ergon´= práca + nomos = zákony) je veda zaoberajúca sa vzťahmi vznikajúcimi medzi človekom a prostredím, ktoré ho obklopuje. Či už sa jedná o tvary, materiály, osvetlenie, rozmery a pod. Cieľom je príslušným odborníkom (architekt, dizajnér a pod.) pripraviť materiál na základe ktorého je možné vytvoriť také pracovné podmienky, ktoré podporujú optimálny výkon človeka a jeho pohodu. V ergonómii sa používajú poznatky z antropológie, biomechaniky, fyziológie a taktiež psychológie.

Medzi základné faktory, ktoré ovplyvňujú pracovné prostredie, môžeme zaradiť:

  • Hluk na pracovisku
  • Osvetlenie pri práci
  • Mikroklimatické podmienky
  • Farby a pracovné prostredie
  • Práca s počítačom

Tieto faktory si postupne predstavíme v ďalších článkoch.