Vplyv rýchlosti internetu na priemernú hrubú mzdu

Štúdia spoločnosti Ericsson priniesla zistenie, že rýchlosť domáceho internetu vplýva na výšku príjmov domácnosti. Podľa nej platí, že s rýchlosťou pripojenia stúpa aj príjem členov domácnosti. Štúdia to vysvetľuje tým, že širokopásmové pripojenie ponúka viac možností ako sa učiť a zdokonaľovať svoje schopnosti, zručnosti či produktivitu napríklad prostredníctvom e-learningu, či biznis služieb.

Štúdia definovala minimálny prah zvýšenia rýchlosti internetu, ktorý má štatisticky významný dopad na príjmy domácností. Tieto hodnoty sa líšia v závislosti od regiónov a ich ekonomickej vyspelosti. Z výskumu vyplynulo, že príjem domácností sa v krajinách OECD zvýši najviac pri náraste rýchlosti širokopásmového pripojenia o 4 až 8 Mbps. Výsledky potvrdzujú názor, že príjmy domácností rastú tým viac, čím vyspelejšie technológie v rámci širokopásmového internetu sa používajú. Výskum bral do úvahy faktory, ktoré majú vplyv na príjem jednotlivca, ako vek, pohlavie, vzdelanie, veľkosť domácnosti, či typ zamestnania. (zdroj: www.mobil.sk).

A ako je to na Slovensku? Podľa výsledkov štatistických vyhodnotení Informačného systému zisťovania ceny práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za štvrtý štvrťrok 2013 bola dosiahnutá najvyššia priemerná mesačná hrubá mzda v Bratislavskom a v Košickom kraji.

Hrubá mzda

Stránka Speedtest.net vykonala štatistiku, podľa ktorej sa Slovensko z hľadiska rýchlosti pripojenia do Internetu zaradilo na 36. miesto zo 186 krajín. Pri porovnaní výsledkov výšky dosiahnutej priemernej hrubej mzdy v príslušnom kraji a rýchlosti internetového pripojenia v jednotlivých krajských mestách možno dať štúdii o vplyve rýchlosti internetového pripojenia na príjmy domácností za pravdu.

Rýchlosť internetu