Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vplyv rýchlosti internetu na priemernú hrubú mzdu

Štúdia spoločnosti Ericsson priniesla zistenie, že rýchlosť domáceho internetu vplýva na výšku príjmov domácnosti. Podľa nej platí, že s rýchlosťou pripojenia stúpa aj príjem členov domácnosti. Štúdia to vysvetľuje tým, že širokopásmové pripojenie ponúka viac možností ako sa učiť a zdokonaľovať svoje schopnosti, zručnosti či produktivitu napríklad prostredníctvom e-learningu, či biznis služieb.

Štúdia definovala minimálny prah zvýšenia rýchlosti internetu, ktorý má štatisticky významný dopad na príjmy domácností. Tieto hodnoty sa líšia v závislosti od regiónov a ich ekonomickej vyspelosti. Z výskumu vyplynulo, že príjem domácností sa v krajinách OECD zvýši najviac pri náraste rýchlosti širokopásmového pripojenia o 4 až 8 Mbps. Výsledky potvrdzujú názor, že príjmy domácností rastú tým viac, čím vyspelejšie technológie v rámci širokopásmového internetu sa používajú. Výskum bral do úvahy faktory, ktoré majú vplyv na príjem jednotlivca, ako vek, pohlavie, vzdelanie, veľkosť domácnosti, či typ zamestnania. (zdroj: www.mobil.sk).

A ako je to na Slovensku? Podľa výsledkov štatistických vyhodnotení Informačného systému zisťovania ceny práce ISCP (MPSVR SR) 1-04 za štvrtý štvrťrok 2013 bola dosiahnutá najvyššia priemerná mesačná hrubá mzda v Bratislavskom a v Košickom kraji.

Hrubá mzda

Stránka Speedtest.net vykonala štatistiku, podľa ktorej sa Slovensko z hľadiska rýchlosti pripojenia do Internetu zaradilo na 36. miesto zo 186 krajín. Pri porovnaní výsledkov výšky dosiahnutej priemernej hrubej mzdy v príslušnom kraji a rýchlosti internetového pripojenia v jednotlivých krajských mestách možno dať štúdii o vplyve rýchlosti internetového pripojenia na príjmy domácností za pravdu.

Rýchlosť internetu