Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, ktorého príjem presiahol maximálny vymeriavací základ

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, ktorého príjem presiahol maximálny vymeriavací základ

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, ktorého príjem presiahol maximálny vymeriavací základ

Príjmy z pracovného pomeru sa na základe ustanovení Zákonníka práce považujú za pravidelné príjmy. Zamestnanec na pracovný pomer sa teda považuje za zamestnanca s pravidelným príjmom, ktorý je podľa § 4 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení poistený do všetkých fondov sociálneho poistenia.

Za istých okolností sa môže stať, že zamestnanec neplatí odvody z celého príjmu vstupujúceho do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie. Je to v prípade, že príjem zamestnanca prekročil maximálny vymeriavací základ pripadajúci na počet dní poistenia v mesiaci. Najčastejšie sa to stáva v prípade, keď bol zamestnanec väčšiu časť mesiaca dočasne práce neschopný, a v takomto mesiaci mu bola vyplatená vyššia suma finančných prostriedkov, napr. ako ročná odmena.

Príklad: Zamestnanec bol z 31 kalendárnych dní mesiaca 21 dní dočasne práce neschopný. Zároveň mu bola v mesiaci vyplatená ročná odmena. Zamestnanec mal v mesiaci príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie v sume 1442,86 €.

Postup výpočtu

Obdobie nemoci je podľa § 140 ods. 2 Zákona o sociálnom poistení vylúčená doba na platenie poistného. Vymeriavací základ na nemocenské, starobné, invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné a do rezervného fondu solidarity sa porovná s maximálnym vymeriavacím základom pripadajúcim na 10 kalendárnych dní, za ktoré je zamestnanec a jeho zamestnávateľ povinný platiť poistné. V roku 2016 platí maximálny vymeriavací základ 4290 € za celý mesiac. Suma pripadajúca na 1 kalendárny deň 31-dňového mesiaca zaokrúhlená podľa § 138 ods. 12 zákona na eurocent nadol je 138,38 €. Maximálny vymeriavací základ na 10 dní, za ktoré sa platí poistné je suma 1383,8 €.

Úrazové poistenie sa bude platiť z celej sumy príjmu vstupujúceho do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie.

Postup výpočtuPostup výpočtuPostup výpočtu