Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, ktorý je poberateľom dôchodku

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, ktorý je poberateľom dôchodku

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, ktorý je poberateľom dôchodku

Príjmy z pracovného pomeru sa na základe ustanovení Zákonníka práce považujú za pravidelné príjmy. Zamestnanec na pracovný pomer sa teda považuje za zamestnanca s pravidelným príjmom, ktorý je podľa § 4 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení poistený do všetkých fondov sociálneho poistenia.

Výnimky z platenia odvodov vznikajú len z titulu, že zamestnanec je poberateľom niektorého z dôchodkov (viď. tabuľka výnimiek z platenia odvodov).

Postup výpočtu

Príklad: Zamestnanec mal v mesiaci príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie v sume 500 €. Zamestnanec ako poberateľ starobného dôchodku neplatí odvody (a za neho ani zamestnávateľ) na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Postup výpočtuPostup výpočtuPostup výpočtu