Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, za ktorého sa platia všetky odvody

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, za ktorého sa platia všetky odvody

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, za ktorého sa platia všetky odvody

Príjmy z pracovného pomeru sa na základe ustanovení Zákonníka práce považujú za pravidelné príjmy. Zamestnanec na pracovný pomer sa teda považuje za zamestnanca s pravidelným príjmom, ktorý je podľa § 4 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení poistený do všetkých fondov sociálneho poistenia. Ak takýto zamestnanec nie je poberateľom dôchodku, nemá žiadnu výnimku z platenia odvodov na sociálne poistenie.

Príklad: Zamestnanec mal v mesiaci príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie v sume 500 €. Zamestnanec odpracoval celý mesiac. Zamestnanec nemá žiadnu výnimku na platenie poistného, preto platí on aj jeho zamestnávateľ do všetkých fondov sociálneho poistenia.

Postup výpočtuVypočítané mzdy - systémová výplatná páska HumanetMesačný výkaz poistného