Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca – poberateľa starobného dôchodku, ktorý pracuje na dohodu o vykonaný práce s pravidelným príjmom

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca – poberateľa starobného dôchodku, ktorý pracuje na dohodu o vykonaný práce s pravidelným príjmom

Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca – poberateľa starobného dôchodku, ktorý pracuje na dohodu o vykonaný práce s pravidelným príjmom

Príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa podľa spôsobu ich vyplácania môžu považovať za pravidelné alebo za nepravidelné príjmy. Ak sa zamestnancovi na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vypláca odmena každý mesiac, ide o pravidelný príjem. V tomto prípade sa na výpočet odvodov zamestnanca, ktorý nie je poberateľom dôchodku, vzťahujú rovnaké ustanovenia zákona ako na výpočet odvodov z príjmu z pracovného pomeru, viď. príspevok Príklad výpočtu odvodov na sociálne poistenie zamestnanca na pracovný pomer, za ktorého sa platia všetky odvody. Výnimku tvorí dohoda o brigádnickej práci študenta, na ktorej si študent uplatní výnimku z platenia odvodov. Z takejto dohody sa pri dodržaní podmienky príjmu (dnes 200 € za mesiac) platia len odvody na úrazové a garančné poistenie.

Výnimky z platenia odvodov vznikajú len z titulu, že zamestnanec na dohodu je poberateľom niektorého z dôchodkov (viď. tabuľka výnimiek z platenia odvodov).

Výnimky z platenia odvodov

Príklad: Zamestnanec, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, mal v mesiaci príjem vstupujúci do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie v sume 500 €. Zamestnanec odpracoval celý mesiac.

Postup výpočtu

Zamestnanec v tomto prípade platí odvody na starobné poistenie z vymeriavacieho základu 500 € a zamestnávateľ za neho platí odvody na starobné, garančné, úrazové poistenie a poistenie do rezervného fondu solidarity tiež z vymeriavacieho základu 500 €.

Postup výpočtuVypočítané mzdy - systémová výplatná páska HumanetMesačný výkaz poistného