Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Priznanie dávky v nezamestnanosti

Priznanie dávky v nezamestnanosti

Poistenec, ktorý splnil podmienky na vyplácanie dávky v nezamestnanosti má na dávku nárok odo dňa zaradenia do evidencie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov alebo štyroch mesiacov čiže podpornej doby.

Do podporného obdobia sa nezapočítava obdobie počas ktorého poberá:

  • nemocenské dávky
  • ošetrovné
  • materské
  • rodičovský príspevok

Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia z evidencie alebo dňom priznania:

  • starobného dôchodku
  • predčasného starobného dôchodku
  • invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%

Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie počas poberania dávky v nezamestnanosti a do dvoch rokov od vyradenia je znovu zaevidovaný vzniká nárok na dávku odo dňa opätovného zaevidovania do evidencie vo výške, aká mu bola vyplácaná v predchádzajúcej evidencii. Nárok na dávku zaniká uplynutím zostávajúcej časti podporného obdobia.

Poistenec, ktorý bol vyradený z evidencie počas poberania dávky, ktorú poberal aspoň tri mesiace má nárok na jednorazové vyplatenie 50% dávky za zostávajúcu časť podporného obdobia. O vyplatenie požiada písomne. Jednorazovým vyplatením dávky zaniká nárok na vyplatenie dávky v prípade opätovného zaradenia do evidencie v období do dvoch rokov.