Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec v roku 2016 podnikal

Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec v roku 2016 podnikal

Ročné zúčtovanie dane - zamestnanec v roku 2016 podnikal

Viete ako postupovať pri ročnom zúčtovaní dane zamestnancovi, ktorý podniká?

Môžete spraviť takémuto zamestnancovi ročné zúčtovanie dane, alebo si musí zamestnanec sám podať daňové priznanie?

Pri zamestnávaní zamestnanca, ktorý podniká, Vám môžu vzniknúť nasledujúce situácie:

  • 1. Ak zamestnanec v roku 2016 vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, bez ohľadu na výšku príjmov z tejto činnosti, ročné zúčtovanie preddavkov za rok 2016 mu nie je možné spraviť. Daňové priznanie je zamestnanec povinný podať, ak jeho všetky zdaniteľné hrubé príjmy (zo závislej činnosti preddavkovo zdanené a aj z podnikania) boli vyššie ako 1 901,67 €. Ak by mal príjmy nižšie ako je stanovená hranica, v tom prípade môže podať daňové priznanie „dobrovoľne“.

  • 2. Ak zamestnancovi v rámci podnikania vzniká daňová strata, musí podať daňové priznanie, čiže zamestnávateľ mu nemôže vykonať ročné zúčtovanie preddavkov. V prípade vykázania daňovej straty je podanie daňového priznania povinné bez ohľadu na výšku celkových zdaniteľných príjmov, t.j. i v prípade, ak všetky jeho zdaniteľné príjmy za rok 2016 boli nižšie ako 1 901, 67 €.

  • 3. Zamestnanec nemal počas roku 2016 z podnikateľskej činnosti žiadne príjmy, ani úroky na podnikateľskom účte, okrem tých, ktoré boli zdanené zrážkou dane a ani výdavky z podnikania, aj keď je vlastníkom napr. živnostenského oprávnenia alebo iného povolenia a v skutočnosti naozaj nevykonával v roku 2016 žiadnu podnikateľskú činnosť. V tomto prípade je možnosť vykonať zamestnancovi ročné zúčtovanie dane. V zákone nie je definované, ak má zamestnanec napr. živnostenský list, už je povinný podať daňové priznanie. Podanie daňového priznania je podmienené dosiahnutými príjmami, resp. vynaloženými výdavkami, ak sa uplatňuje daňová strata a nie vlastníctvom daného oprávnenia, napr. živnostenským listom.