Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Rozdiely v ročnom zúčtovaní oproti roku 2015

Rozdiely v ročnom zúčtovaní oproti roku 2015

Rozdiely v ročnom zúčtovaní oproti roku 2015

Ročné zúčtovanie dane sa bude vykonávať v princípe podľa rovnakých podmienok ako za rok 2015.

Došlo však k niektorým číselným a vecným zmenám:

  • nezvýšila sa základná nezdaniteľná suma a nezdaniteľná suma na vyživovanú manželku, naďalej platí 3803,33 €, ako aj hranice výšky základu dane na účely ich krátenia
  • nezvýšil sa ročný daňový bonus ročne na jedno dieťa zostáva 256,92 € (mesačne 21,41 €)
  • nezmenili sa ani sadzby dane z príjmov ( 19% a 25% podľa výšky základu dane)
  • zvýšila sa horná hranica nezdaniteľnej sumy základu dane vo výške preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie z 988,80€ na 1029,60 €
  • zvýšila sa minimálna mzda z 308 € na 405 €, čo má vplyv napr. na:
    • dodatočné uplatnenie daňového bonusu za rok 2016 ( potrebné je dosiahnuť zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čiže 2430 €)
    • podmienky a spôsoby výpočtu zamestnaneckej prémie (hranica príjmov zamestnanca od 6-násobku minimálnej mzdy do 12-násobku minimálnej mzdy, čiže od 2430 € do 4860 €)