Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Sociálna poisťovňa pripravila nové kalkulačky poistného

Sociálna poisťovňa pripravila nové kalkulačky poistného pre SZČO a dobrovoľne poistených

Sociálna poisťovňa v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2018 pripravila nové informatívne kalkulačky, ktoré poslúžia na výpočet poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby.

SZČO si v kalkulačke po zadaní svojho príjmu z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti, čiastkového základu dane a zaplateného poistného (na povinné verejné zdravotné poistenie a povinné nemocenské, dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity) môže vypočítať vymeriavací základ a následne aj jednotlivé sumy poistného. Ide o poistné na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. V súčte sa SZČO dozvie, koľko je celkové poistné, ktoré je povinná mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Dobrovoľne poistená osoba si v kalkulačke na výpočet poistného najprv určí, aký je typ dobrovoľne poistenej osoby (pomôcku s popisom nájde pri kalkulačke), zadá svoj vymeriavací základ a kalkulačka jej informatívne vypočíta jednotlivé druhy poistného a ich súčet. Takto sa informatívne dozvie, koľko je povinná celkovo mesačne odvádzať Sociálnej poisťovni.

Kalkulačky poistného:
  • Kalkulačka na informatívny výpočet poistného pre SZČO 2018
  • Kalkulačka na výpočet poistného pre dobrovoľne poistenú osobu 2018

  • Zdroj: Sociálna poisťovňa