Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Sociálna poisťovňa začala upozorňovať zamestnávateľov na nezaplatené poistné

Sociálna poisťovňa začala upozorňovať zamestnávateľov na nezaplatené poistné

Sociálna poisťovňa začala upozorňovať zamestnávateľov na nezaplatené poistné

Poisťovňa posiela správu alebo e-mail. V tejto súvislosti zamestnávateľov upozorňuje, aby pri plnení povinností voči Sociálnej poisťovni nezabúdali uvádzať telefónne kontakty a e-mailové adresy vo formulároch v správnom formáte.

Správny formát telefónneho čísla je nasledujúci:

  • 0917790667
  • 00917790667
  • 0917 790 667
  • 421917790667
  • 00421917790667
  • +421917790667

V emailových adresách sa najčastejšie vyskytujú chyby v nadbytočných medzerách v názve a nepovolených, nesprávnych interpunkčných znamienkach v adrese.

Chybné kontaktné údaje sa vyskytujú vo formulároch:

  • Registračný list zamestnávateľa (RLZ) či už v papierovej alebo elektronickej forme (prostredníctvom Elektronických služieb SP) – ide o údaje uvádzané v oddieloch 4 a 7,
  • Mesačný výkaz poisteného (MVP) a Výkaz poistného a príspevkov (VPP) v papierovej alebo elektronickej forme (prostredníctvom Elektronických služieb SP) – ide o údaje uvádzané v oddieloch 1 a 4

Uvádzanie správnych kontaktných údajov je dôležité nielen pre Sociálnu poisťovňu, ale aj pre samotného zamestnávateľa. Správy zo Sociálnej poisťovne sú ústretovou službou, ktorá upozorňuje na nedoplatky a pomáha odvádzateľom poistného predchádzať narastaniu dlžného poistného a penále, ako aj nepríjemnostiam spojeným s vymáhaním dlhu. Zamestnávatelia, podobne ako SZČO, si môžu údaje aktualizovať aj prostredníctvom adresy mojekontakty@socpoist.sk. Aj v takomto prípade treba dbať na zaslanie korektných údajov v správnom formáte.