Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Termín povinnosti oznámiť kategóriu práce 2 sa posunul

Úrad verejného zdravotníctva SR 15. januára 2019 zverejnil na svojej stránke informáciu o tom, že úrady verejného zdravotníctva budú oznamovaciu povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 30. 06. 2019.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý zamestnávatelia vyplnia na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a zašlú iba na jednu e-mailovú adresu kategoria2@uvzsr.sk. Po spracovaní zaslaného elektronického formuláru bude do elektronickej schránky zamestnávateľa zaslané potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal oznámenie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2.

Dňa 29. januára 2019 pribudla na stránke ÚVZ SR informácia o tom, že Informačný systém úradu už začal zamestnávateľom tieto potvrdenie zasielať.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR