Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Upozornenie na nedoplatky na spotrebných daniach

Upozornenie na nedoplatky na spotrebných daniach

Informácia Finančnej správy

Finančná správa spustila zasielanie softwarningových (priateľských) upozornení aj v colnej oblasti. Upozorňuje na nedoplatky na spotrebných daniach a na ďalšie povinnosti daňovníkov v colnej oblasti.

Finančná správa zasiela priateľské informatívne upozornenia už od novembra 2017. Pravidelne zasiela do elektronických schránok na portáli finančnej správy napríklad upozornenia na zistené rozdiely medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH, na previazanosť nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb, na nepodania daňového priznania k dani z príjmov a najnovšie už aj na daňový nedoplatok. V najnovšom softwarning-u upozornila na posledný deň splatnosti daňovej pohľadávky evidovanej na spotrebnej dani z elektriny, uhlia, zemného plynu, tabakových výrobkov, minerálneho oleja, liehu, piva či vína. Svojim klientom tiež pripomenula povinnosť podania daňového priznania k spotrebnej dani a ukončenie platnosti bankovej záruky, ktorá je poskytnutá bankou v prospech colného úradu za účelom zabezpečenia spotrebnej dane podľa jednotlivých zákonov o spotrebných daniach.

Sotfwarning je označenie pre priateľské informatívne oznamy, ktoré finančná správa posiela vybraným skupinám klientov. Ide o proklientske opatrenie modernej finančnej správy, ktoré slúži na podporu dobrovoľného plnenia daňových povinností. Takéto informatívne oznamy finančná správa zasiela a bude zasielať vždy elektronicky. Ide preto o benefit pre tých klientov, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky. Zaslaný oznam automaticky neznamená začatie daňovej kontroly alebo iného daňového konania, ide len o informatívne upozornenie. Klient sa sám rozhodne, či naň bude reagovať, alebo nie.

Zdroj: Finančná správa SR