Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Viete akému zamestnancovi sa nemôže vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016?

Viete akému zamestnancovi sa nemôže vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016?

Viete akému zamestnancovi sa nemôže vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2016?

Zamestnávateľ nemôže vykonať každému zamestnancovi, ktorého zamestnáva ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Ponúkame prehľad typov zamestnancov, ktorým sa nemôže vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Môže to byť napr. zamestnanec, ktorý:

  • je povinný podať za rok 2016 daňové priznanie,
  • nepožiada zamestnávateľa do 15. februára 2017 o jeho vykonanie na tlačive Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane (predlohu vydáva Finančná správa SR),
  • požiada ho o vykonanie, ale do 15. februára 2017 nepredloží potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od všetkých ďalších zamestnávateľov, ktorých vyznačil v žiadosti,
  • mal okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné druhy zdaniteľných príjmov, okrem tých, ktoré boli zdanené zrážkou dane,
  • nastúpil do zamestnania, resp. začal poberať zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti od 1. januára 2017 alebo neskôr od zamestnávateľa, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov (príjmy zo závislej činnosti v roku 2016 poberal u iného zamestnávateľa),
  • mal príjmy zo závislej činnosti a preddavky na daň si sám platil ( § 34 ods. 6 a 7 podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.).