Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Výkon práce – 1. časť

Výkon práce – 1. časť

Viete, aká doba sa považuje u zamestnanca za výkon práce? Ktorý zákon tento pojem v rámci pracovnoprávnych vzťahov upravuje? Pojem Výkon práce upravuje Zákonník práce.

Prinášame Vám jeho vyjadrenie podľa § 144a Výkon práce.

Ako výkon práce sa posudzuje aj doba:

  • keď zamestnanec nepracuje pre prekážky v práci, ak tento zákon neustanovuje inak,
  • pracovného voľna, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr,
  • náhradného voľna za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku alebo náhradného voľna poskytnutého podľa § 96b (Zákonníka práce),
  • prekážky v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,
  • dovolenky,
  • počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti,
  • ktorú mladistvý zamestnanec strávi pri odbornej príprave v rámci systému teoretickej alebo praktickej prípravy.

Zdroj: Zákonník práce