Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Výkon práce – 2. časť

Výkon práce – 2. časť

V predošlom článku (Výkon práce – časť I.) sme popisovali, čo sa posudzuje za výkon práce zamestnanca. Viete, aká doba sa naopak u zamestnanca nepovažuje za výkon práce?

Prinášame Vám vyjadrenie podľa Zákonníka práce - § 144a Výkon práce.

Ako výkon práce sa neposudzuje doba:

  • výkonu práce, za ktorý sa vopred poskytlo pracovné voľno,
  • práce nadčas, neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku, ak sa za ňu poskytne náhradne voľno,
  • počas ktorej si zamestnanec odpracúva prekážku v práci z dôvodu nepriaznivých poveternostných vplyvov,
  • pracovného voľna poskytnutého na žiadosť zamestnanca podľa § 141 ods. 3 písm. c) (Zákonníka práce),
  • výkonu mimoriadnej služby v období krízovej situácie alebo alternatívnej služby v čase vojny a vojnového stavu,
  • neospravedlneného zameškania pracovnej zmeny alebo jej časti,
  • na ktorú zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie podľa § 136 ods. 2 (Zákonníka práce).

Zdroj: Zákonník práce

Prečítajte si predchádzajúcu časť článku:

Výkon práce – 1. časť