Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Vymeriavací základ

Vymeriavací základ

Určite ste už počuli slovné spojenie vymeriavací základ. Viete čo to je, ako sa počíta a na čo sa používa? Prinášame vysvetlenie pre laikov.

Najčastejšie sa s pojmom vymeriavací základ stretnete pri odvodoch do fondov zdravotného alebo sociálneho poistenia. V tomto prípade je vymeriavací základ suma, na základe ktorej sa určuje akú výšku odvodov by ste mali zaplatiť na zdravotné a sociálne poistenie.

Ďalšou oblasťou, kde sa pojem vymeriavací základ často používa, je výplata dávok nemocenského poistenia. V tomto prípade sa môžete stretnúť s pojmom denný vymeriavací základ. Ten určuje sumu, ktorá vám bude vyplatená v prípade práceneschopnosti, t.j. nemoc a pod.

Vymeriavací základ sa vypočíta za určité obdobie a platí zasa iba určité obdobie. Napríklad v prípade nemoci sa výška vymeriavacieho základu počíta na základe vašej výplaty za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade vymeriavacieho základu na zdravotné a sociálne poistenie sa u zamestnancov počíta na základe výplaty v aktuálnom mesiaci, ale u živnostníkov na základe príjmov z posledného daňového priznania.

Pre každý druh vymeriavacieho základu existujú iné pravidlá, ktoré sa neustále menia a novelizujú. Poznať ich vyžaduje sledovanie legislatívnych zmien. Ak vás bližšie zaujíma ako je to s vymeriavacími základmi pre odvody do fondov, pozrite si naše články pre vymeriavací základ na zdravotné poistenie a vymeriavací základ na sociálne poistenie.

Pre každý druh vymeriavacieho základu existujú iné pravidlá. Laicky povedané vymeriavací základ je suma peňazí, ktorá slúži na výpočet nejakej inej sumy peňazí.