Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Výpočet výšky dávky v nezamestnanosti

Výpočet dávky v nezamestnanosti

Výška dávky v nezamestnanosti je 50% denného vymeriavacieho základu (ďalej DVZ).

DVZ je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na poistenie v nezamestnanosti dosiahnutých v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia, ktorým je obdobie dvoch rokov pred vznikom nároku na dávku.

Do rozhodujúceho obdobia sa nezapočítava obdobie

  • poskytovania materského
  • 1. až 10. deň potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa alebo iného rodinného príslušníka
  • práceneschopnosti
  • nariadenej karantény
  • vyplácania rehabilitačného
  • ospravedlnenej účasti na štrajku

Ak je rozhodujúce obdobie kratšie ako dva roky, tak sa vymeriavací základ zisťuje z kratšieho obdobia.

V prípade, ak počas rozhodujúceho obdobia bolo poistenie prerušené z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, tak sa DVZ zisťuje z rozhodujúceho obdobia dvoch rokov pred prerušením poistenia z dôvodu rodičovskej dovolenky.