Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Za nedodržanie liečebného režimu môžete prísť o nemocenské

Za nedodržanie liečebného režimu môžete prísť o nemocenské

Za nedodržanie liečebného režimu môžete prísť o nemocenské

Sociálna poisťovňa v októbri 2016 skontrolovala dodržiavanie liečebného režimu 7 327 dočasne práceneschopných poistencov. Podozrenie na nerešpektovanie liečebného režimu pritom zistila u 1 751 osôb. Z tohto počtu ošetrujúci lekári následne ukončili PN 416 občanom. Porušenie liečebného režimu sa preukázalo v 28 prípadoch. Z dôvodu porušenia ďalších povinností dočasne práceneschopného poistenca Sociálna poisťovňa v októbri pokutovala 16 poistencov.

Sociálna poisťovňa preto upozorňuje občanov, aby počas dočasnej PN dodržiavali liečebný režim určený ich ošetrujúcim lekárom. Za jeho porušenie im totiž hrozí nevyplatenie dávky nemocenské. Občan, ktorý ju dostáva, je povinný riadiť sa pokynmi lekára. To znamená napríklad užívanie predpísaných liekov, dodržiavanie pokojového režimu a oddych na lôžku. Je dôležité, aby sa vystríhal všetkého, čo by mohlo nepriaznivo pôsobiť na liečenie alebo sťažovať obnovenie jeho pracovnej schopnosti. Súčasťou dodržiavania liečebného režimu je aj rešpektovanie času vychádzok určených ošetrujúcim lekárom. Lekár zvyčajne určuje vychádzky v čase od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod., ktoré vyznačuje v tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Za porušenie ďalších povinností (napr. zdržiavať sa počas dočasnej PN na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského) hrozí poistencovi uloženie pokuty, ktorej výšku Sociálna poisťovňa určí v zmysle sadzobníka pokút podľa závažnosti porušenia povinnosti.

Zdroj: Sociálna poisťovňa