Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Základné povinnosti zamestnávateľa po skončení roku 2016

Základné povinnosti zamestnávateľa po skončení roku 2016

Základné povinnosti zamestnávateľa po skončení roku 20166

Aj tento rok Vám prinášame prehľad povinností zamestnávateľa z pohľadu skončenia roku 2016 z daňového hľadiska.

Zamestnávateľ je povinný:

  • uzatvoriť a evidovať mzdové listy zamestnancov za rok 2016,
  • poskytnúť zamestnancom časový priestor, aby do konca januára 2017 podpísali vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2017,
  • vystaviť a doručiť zamestnancom, ktorým nevykonávajú ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016, potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2016,
  • spracovať na žiadosť zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016,
  • vytvoriť a doručiť zamestnancom, ktorým vykonávajú ročné zúčtovanie dane, doklad o vykonanom zúčtovaní dane,
  • vytvoriť na žiadosť zamestnanca potvrdenie o výške zaplatenej dane za rok 2016 na účely darovania 2 %, prípadne 3 %, ak spĺňa zamestnanec podmienky na darovanie vyššieho percenta,
  • vytvoriť a zaslať na daňový úrad mesačný daňový prehľad, tak ako predošlé mesiace roku 2016,
  • vytvoriť a predložiť správcovi dane ročné daňové hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti jednotlivých zamestnancoch za rok 2016.