Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2018

Ak zamestnanec chce, aby mu zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2018, musí o to zamestnávateľa požiadať písomne najneskôr do 15. februára 2019 (§ 38 ods. 4 Zákona o dani z príjmov. Ak mal zamestnanec počas roka 2018 aj iných zamestnávateľov, je povinný v termíne do 15. februára 2019 doručiť zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov (§ 38 ods. 5 Zákona o dani z príjmov). Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018 sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejnilo Finančné riaditeľstvo SR na svojej stránke.

Podrobne je téma vyplnenia jednotlivých častí žiadosti o ročné zúčtovanie dane spracovaná do videonávodu, ktorý si môžete pozrieť na stránke našej spoločnosti. Vo videu sa dozviete, čo všetko si môže zamestnanec v rámci ročného zúčtovania dane uplatniť a aké doklady k tomu potrebuje predložiť svojmu zamestnávateľovi.

Spracovala: Ing. Martina Lapšová, metodik PaM, HOUR, spol. s r.o.