Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zoznam najmenej rozvinutých okresov

zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnil zoznam najmenej rozvinutých okresov pre druhý kvartál roku 2016.

Najmenej rozvinutý okres je okres, ktorý je zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa § 1 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ide o okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú vykazuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,6 násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.

Zoznam najmenej rozvinutých okresov.

Viac si môžete prečítať v predchádzajúcom článku Od 15. decembra začne platiť nová odvodová úľava