Podpora

Kategória: 

Mzdy a personalistika (45)

Štart spracovania miezd I.

VIDEO

Ukážka prvých krokov a nastavení, ktoré je potrebné vykonať v aplikácii pre spracovanie miezd.

Čítať ďalej

Štart spracovania miezd II.

VIDEO

Ako postupovať pri spracovaní miezd, ktoré údaje a kde zadať.

Čítať ďalej

Zadanie údajov zamestnanca

VIDEO

Postupnosť krokov pri zadaní nového zamestnanca.

Čítať ďalej

Vytvorenie kalendára

VIDEO

Správne nastavenie mzdového kalendára.

Čítať ďalej

Vytvorenie kalendára so zadávaním v desatinných číslach

VIDEO

V tomto videonávode si ukážeme vytvorenie kalendára so zadávaním trvania v desatinných číslach a tiež vysvetlíme rozdiely medzi týmito typmi turnusov.

Čítať ďalej

Účtovný doklad

VIDEO

Spracovanie účtovného dokladu.

Čítať ďalej

Pomôcka - mzdová kalkulačka

VIDEO

Mzdová kalkulačka je nástroj, pomocou ktorého má užívateľ možnosť orientačne zistiť z čistej mzdy hrubú mzdu a naopak pri konkrétnom nastavení vstupných údajov pre výpočet.

Čítať ďalej

Spracovanie výstupov - nastavenia

VIDEO

Úvod do spracovania a tlače mzdových zostáv. Základné nastavenia potrebné pre korektné spracovanie výstupov spracovania miezd.

Čítať ďalej

Spracovanie výstupov - základné zostavy

VIDEO

Spracovanie základných výstupov ako výplatné pásky a mzdové rekapitulácie. Vysvetlenie základných princípov filtrovania a triedenia údajov pre spracovanie zostáv.

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - odvody do fondov

VIDEO

Spracovanie a tlač výkazov na zdravotné poistenie a do Sociálnej poisťovne. Spracovanie výkazov v tlačenej podobe a elektronickej podobe na odovzdávanie cez portál poisťovní.

Čítať ďalej