Podpora

Mesačné povinnosti

PDF

Komu, ako a kedy - prehľad mesačných povinností mzdovej účtovníčky po ukončení spracovania miezd

Čítať ďalej

Ostatné povinnosti - mzdy

PDF

Komu, ako a kedy – prehľad štvrťročných a ročných povinností mzdovej účtovníčky

Čítať ďalej

Prekážky v práci podľa Zákonníka práce

PDF

Prehľad zákonných možností zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy.

Čítať ďalej

Mzdové konštanty

PDF

Prehľad základných mzdových konštánt – suma minimálnej mzdy, sumy minimálnych mzdových nárokov, maximálne vymeriavacie základy, suma daňového bonusu, suma nezdaniteľnej časti základu dané a iné mzdové konštanty

Čítať ďalej

Kalkulačka na výpočet exekúcií a výživného

XLSX

Kalkulačka na výpočet sumy 1/3 a 2/3 exekúcie zadaním čistej mzdy a počtu vyživovaných osôb u bežného zamestnanca, a u zamestnanca, ktorý je poberateľom dôchodku

Čítať ďalej

Kalkulačka na výpočet nezdaniteľných častí základu dane 2022

XLSX

Pomôcka k ročnému zúčtovaniu dane za rok 2022

Čítať ďalej

Položky určené na odmeňovanie zamestnancov podľa zákona č. 553/2003

XLSX

Zoznam PAM a mzdových položiek určené na odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a postup výpočtu priemerného zárobku týchto zamestnancov v systéme Humanet

Čítať ďalej

Platenie odvodov

XLSX

Pomôcka na kontrolu správnosti počítaného rozsahu poistného na sociálne a zdravotného poistenie.

Čítať ďalej

Obdobie starostlivosti o dieťa od 1.1.2023

PDF

Ako správne zadať obdobie starostlivosti o dieťa do systému Humanet od 1.1.2023

Čítať ďalej

Dane a odvody za ceny a výhry od 1.1.2014

PDF

Prehľad legislatívy upravujúcej zdaňovanie a odvody z ceny a výhry prijatej zamestnancov v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom. Súčasťou pomôcky je aj prehľad mzdových položiek, ktoré pre tieto plnenia môžete použiť v systéme Humanet.

Čítať ďalej