Podpora

Zoznam kódov typov zamestnancov na sociálne poistenie

Zoznam kódov typov zamestnancov používaných v registračnom liste FO, mesačnom výkaze poistného a príspevkov a výkaze poistného a príspevkov na sociálne poistenie tak, ako sú uvedené v poučení na vyplnenie listinnej podoby a v xsd schéme elektronickej podoby.

RLFO

1/ZEC – Zamestnanec - pravidelný príjem

2/ZECN – Zamestnanec - nepravidelný príjem

3/ZECD1 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem

33/ZECD1B – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

4/ZECD1N – DoVP - nepravidelný príjem

44/ZECD1NB – DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem

5/ZECD2 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem

55/ZECD2B - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

6/ZECD2N – DoPČ – nepravidelný príjem

66/ZECD2NB - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem

7/ZECD3 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem

8/ZECD3N – DoBPŠ – nepravidelný príjem

9/ZECD4 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem

10/ZECD4N – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem

11/ZECDDPP - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

12/ZECDDPN - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

13/ZECD – Dohoda do 31.12.2012

14/ZECDN – Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný ÚP, GP

15/ZECDNDP – Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na DP

16/ZECDNNPDPPVN – Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný len na NP, DP, PvN

17/ZECDNSDP – Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný DP, ÚP, GP

18/ZECNRO - Zamestnanec - nezamestnaný NRO

19/ZECD1DPP – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

20/ZECD1DPN – DoVP len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

21/ZECD2DPP – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem

22/ZECD2DPN – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

Typ zamestnanca 11, 12, 19, 20, 21 a 22 sa využíva v prípade, ak sa pridáva, odoberá alebo ruší poistenie na DP pre už prihláseného na DoBPŠ, DoVP alebo DoPČ (poisteného na ÚP a GP).

Fyzická osoba, ktorá s účinnosťou od 1.1.2020 uzatvorila zmluvu o výkone činnosti športového odborníka, sa prihlasuje od 1.1.2020 ako "dohodár", t.j. pod príslušným kódom dohody (DoPČ alebo DoBPŠ).

Mesačný výkaz poistného a príspevkov

1/ZEC – Zamestnanec - pravidelný mesačný príjem

3/ZECD1 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný mesačný príjem

31/ ZECD1V – DoVP pravidelný príjem - výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie)

33/ZECD1B – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

5/ZECD2 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný mesačný príjem

51/ZECD2V – DoPČ pravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenia)

55/ZECD2B - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

7/ZECD3 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný mesačný príjem

71/ZECD3V – DoBPŠ pravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie)

9/ZECD4 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný mesačný príjem

14/ZECDN – Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný ÚP, GP

18/ZECNRO - Zamestnanec - nezamestnaný NRO

Výkaz poistného a príspevkov

1/ZEC – Zamestnanec pravidelný príjem

2/ZECN – Zamestnanec nepravidelný príjem

3/ZECD1 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem

31/ ZECD1V – DoVP pravidelný príjem - výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie)

33/ZECD1B – DoVP bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

4/ZECD1N – DoVP - nepravidelný príjem

41/ZECD1NV – DoVP nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie)

44/ZECD1NB - DoVP bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem

5/ZECD2 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem

51/ZECD2V – DoPČ pravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenia)

55/ZECD2B - DoPČ bez dôchodkového poistenia – pravidelný príjem

6/ZECD2N – DoPČ – nepravidelný príjem

61/ZECD2NV – DoPČ nepravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie)

66/ZECD2NB - DoPČ bez dôchodkového poistenia – nepravidelný príjem

7/ZECD3 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem

71/ZECD3V – DoBPŠ pravidelný príjem – výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie)

8/ZECD3N – DoBPŠ – nepravidelný príjem

81/ZECD3NV – DoBPŠ nepravidelný príjem - výnimka (znížený vymeriavací základ na dôchodkové poistenie)

9/ZECD4 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný mesačný príjem

10/ZECD4N – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem

13/ZECD – Dohoda do 31.12.2012

14/ZECDN – Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný ÚP, GP

17/ZECDNSDP – Zamestnanec - dlhodobo nezamestnaný DP, ÚP, GP

18/ZECNRO - Zamestnanec - nezamestnaný NRO

Aktualizované 21.10.2020

Podobné články a návody

Mesačné povinnosti

Čítat ďalej

Ostatné povinnosti - mzdy

Čítat ďalej

Prekážky v práci podľa Zákonníka práce

Čítat ďalej