Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Podpora

Prečo Humanet?

VIDEO

Aké sú výhody online spracovania miezd a personalistiky so systémom Humanet.

Čítať ďalej

Výplatná páska do 3 a pol minúty

VIDEO

Výplatná páska do 3 a pol minúty

Čítať ďalej

Štart spracovania účtovníctva

VIDEO

Úvodné nastavenia v účtovníctve, nastavenie základných informácií o organizácií (adresa, účet, kontakt, pečiatka).

Čítať ďalej

Číslovanie dokladov

VIDEO

Vytvorenie a nastavenie vlastného číselného radu (okruhu číslovania dokladov).

Čítať ďalej

Automatické účtovanie - predkontácie

VIDEO

Ako vytvoriť predkontáciu na nastavenie účtovania častých účtovných prípadov a použitie predkontácie v účtovnom doklade

Čítať ďalej

Import predkontácií zo súboru

VIDEO

Ako naimportovať predpripravené balíčky predkontácií a ako exportovať / importovať predkontácie z jednej databázy do druhej.

Čítať ďalej

Zaúčtovanie samozdanenia pomocou predkontácie

VIDEO

Ako zaúčtovať zahraničnú došlú faktúru, ktorá sa samozdaňuje pomocou pripravenej predkontácie.

Čítať ďalej

Adresár partnerov

VIDEO

Pridanie nového partnera do adresára partnerov, aby ho bolo možné opakovane používať vo fakturácii a evidovaní ostatných účtovných dokladov.

Čítať ďalej

Hromadné prečíslovanie dokladov

VIDEO

Hromadné prečíslovanie dokladov v určitom číselnom rade.

Čítať ďalej

Práca so zostavami

VIDEO

Skopírovanie a nastavenie vlastnej zostavy, nastavenie filtra pre zostavu, nastavenie triedenia zostavy.

Čítať ďalej