Podpora

Prečo Humanet?

VIDEO

Aké sú výhody online spracovania miezd a personalistiky so systémom Humanet.

Čítať ďalej

Výplatná páska do 2 a pol minúty

VIDEO

Výplatná páska do 2 a pol minúty

Čítať ďalej

Zadávanie požiadaviek prostredníctvom systému ServiceDesk

VIDEO

Systém Servicedesk sprehľadňuje a zefektívňuje komunikáciu s našimi zákazníkmi a užívateľmi našich produktových riešení. Informácie o každej požiadavke sú štruktúrované a ľahko čitateľné. ServiceDesk je teraz prístupný aj pre užívateľov Humanetu. Pozrite si videonávod ako sa jednoducho zaregistrujete a zadáte vašu prvú požiadavku.

Čítať ďalej

Štart spracovania miezd I.

VIDEO

Ukážka prvých krokov a nastavení, ktoré je potrebné vykonať v aplikácii pre spracovanie miezd.

Čítať ďalej

Štart spracovania miezd II.

VIDEO

Ako postupovať pri spracovaní miezd, ktoré údaje a kde zadať.

Čítať ďalej

Štart spracovania účtovníctva

VIDEO

Úvodné nastavenia v účtovníctve, nastavenie základných informácií o organizácií (adresa, účet, kontakt, pečiatka).

Čítať ďalej

Zadanie údajov zamestnanca

VIDEO

Postupnosť krokov pri zadaní nového zamestnanca.

Čítať ďalej

Číslovanie dokladov

VIDEO

Vytvorenie a nastavenie vlastného číselného radu (okruhu číslovania dokladov).

Čítať ďalej

Automatické účtovanie - predkontácie

VIDEO

Ako vytvoriť predkontáciu na nastavenie účtovania častých účtovných prípadov a použitie predkontácie v účtovnom doklade

Čítať ďalej

Vytvorenie kalendára

VIDEO

Správne nastavenie mzdového kalendára.

Čítať ďalej