Podpora

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

PDF Návod

Ako pripraviť účtovné doklady pre správne spracovanie kontrolného výkazu DPH.

Čítať ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Návod

Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a bezprostrednom dodaní tovaru alebo služby ste povinný do 15 dní vystaviť vyúčtovaciu faktúru (§ 73 písm. a).

Čítať ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Návod

Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a nedodaní tovaru alebo služby do 15 dní ste povinný do 15 dní vystaviť daňový doklad (§ 73 písm. b). Po dodaní tovaru alebo služby vystavíte vyúčtovaciu faktúru.

Čítať ďalej

Osobný účet daňovníka

Návod

Nepoznáte svoj osobný účet daňovníka alebo niektoré ďalšie informácie potrebné pre úhradu dane?

Čítať ďalej

Hľadanie rozdielov DPH

Návod

Ako zistíte predpisy spôsobujúce rozdiel medzi účtom DPH a hodnotou z Výkazu DPH.

Čítať ďalej

Pomôcka pre vytváranie opravnej žiadosti o vrátenie DPH

Návod

Pomôcka pri vytváraní opravnej žiadosti o vrátenie DPH, kedy pôvodná žiadosť podaná cez portál daňovej správy bola vrátená ako nesprávna

Čítať ďalej

Prednastavenie kódov DPH s koeficientom

Návod

Máte zadaný koeficient a chcete mať prednastavené kódy DPH s koeficientom? Prečítajte si jednoduchý návod ako si ich prednastaviť.

Čítať ďalej

Zaokrúhľovanie položiek vo fakturácii

Návod

Ako postupovať aby suma bez DPH a suma s DPH boli vypočítané na 2 desatinné miesta pri zadaní vstupnej jednotkovej ceny a mernej jednotky na viac ako 2 desatinné miesta.

Čítať ďalej

Pridanie drobného majetku priamo z účtovníctva

Návod

Potrebuje pridať drobný majetok a nestrácať pritom čas? Využite funkciu pre pridanie .

Čítať ďalej

Efektívne evidovanie bankových výpisov

Návod

Ukladajte bankové výpisy prehľadne a efektívne

Čítať ďalej