Podpora

Obnovenie neuloženého dokladu

Návod

Zapisujete manuálne doklad obsahujúci množstvo účtovných predpisov a dôjde k prerušeniu zadávania (napr. vypnutie el. prúdu na vašom počítači)?
Účtovné predpisy k Vášmu dokladu sú napriek tomu uložené! Nájdete ich v neaktívnych dátach bez prideleného čísla dokladu.

Zmeňte filter na neaktívne dáta.

Upravte neaktívny doklad.

V editačnom okne použite tlačidlo ".." vedľa číselného radu.
Poznámka: Musíte použiť tlačidlo "..". Ak by ste len vybrali číselný rad z výberového zoznamu a zároveň by sa jednalo o číselný rad, ktorý bol vybratý už predtým, tak by nové číslo nebolo vygenerované.

Vyfiltrujte si číselný rad, z ktorého chcete použiť v doklade (pravdepodobne ten istý, ktorý ste mali vybratý aj predtým). Vyberte požadovaný číselný rad (kliknutím kdekoľvek do riadku s vybraným číselným radom).

Doklad má pridelené nové číslo.

Rozbaľte časť Info a poznámka a označte voľbu Aktívne. Následne uložte doklad.

Podobné články a návody

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Čítat ďalej