Podpora

Prednastavené hodnoty v nových účtovných predpisoch

Návod

V systéme Humanet je preferované automatické zaúčtovanie predkontáciami, ale aj pri manuálnom vytváraní účtovných predpisov vám dokáže pomôcť pracovať čo najefektívnejšie. Na hlavičke dokladu si môžete prednastaviť hodnoty, ktoré systém Humanet automaticky vloží do každého nového, manuálne pridaného, účtovného predpisu. Prednastaviť môžete Dátum účtovného predpisu, Popis, Kurz cudzej meny a v banke aj Druh dokladu.

Všetky spomenuté hodnoty nastavené v hlavičke dokladu sú automaticky predvyplnené v novom, manuálne pridanom, účtovnom predpise. Okrem týchto hodnôt prednastaví systém Humanet aj jednu stranu účtu. Účet sa prednastavuje podľa nastavenia číselného radu. Ak číselný rad neobsahuje prednastavený účet, použije systém Humanet všeobecný syntetický účet pre danú evidenciu. V evidencií Banka a Pokladňa mení stranu účtu podľa druhu dokladu (príjem/kredit na stranu MD a výdaj/debet na stranu D).

Hodnoty Dátum účtovného predpisuPopis a Kurz cudzej meny je možné aj hromadne vložiť do existujúcich účtovných predpisov pomocou ikony so šípkou smerujúcou k účtovným predpisom.

Podobné články a návody

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Čítat ďalej