Podpora

Zaokrúhľovanie položiek vo fakturácii

Návod

Ak potrebujete do vstupnej jednotkovej ceny a mernej jednotky v položke faktúry zadať hodnotu s viac ako dvoma desatinnými miestami, ale pritom sumu s DPH a sumu bez DPH chcete vo faktúre zapisovať ako hodnotu s dvoma desatinnými miestami postupujte nasledovne:

1. Vytvorte si vo voľbe Fakturácia a odbyt / Cenník položku s názvom napr. Zaokrúhľovanie na 2 DM, v ktorej bude nastavená merná jednotky prázdna a suma v tuzemskej mene 0. Do políčka Druh zaokrúhlenia vyberte hodnotu Na dve desatinné miesta matematicky.

2. Do položky faktúry pridajte novo vytvorenú položku cenníka, v našom príklade Zaokrúhľovanie na 2 DM a do políčka Názov položky vpíšte názov položky, doplňte sumu množstva a vstupnej jednotkovej ceny bez DPH.

3. V hlavičke faktúry v políčku Druh zaokrúhlenia vyberte hodnotu Nezaokrúhľovať.

4. Následne môžete faktúru tlačiť.

Podobné články a návody

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Čítat ďalej