Podpora

Príklad zaúčtovania vrátenej zálohy od O2

Návod

Každý nový klient mobilného operátora O2 skladá pri podpise zmluvy vratnú zálohu 20 € s DPH. Túto zálohu operátor vráti klientovi po 12 mesiacoch od podpisu zmluvy. Pošle dobropis na túto sumu, samotnú hodnotu však vráti formou použitia ako preddavkov na nasledujúce (alebo viaceré nasledujúce) faktúry za využívanie služieb. Ako takýto prípad zaúčtovať v Humanete?

Poznámka: účet 314 je použitý pre bežný preddavok. Účet 314/1 je vytvorený pre evidovanie vratnej zálohy u O2.

Poznámka: v uvedenom príklade je firma v roku 2010 kedy platí zálohu neplatcom DPH. V roku 2011 kedy zálohu O2 uplatní ako úhradu nových faktúr je už platcom DPH.

Predfaktúra* na vratnú zálohu, evidencia Záväzky
Dátum 26.7.2010, neplatca DPH
PopisSumaMDD
Vratná záloha SIM – predfaktúra20 €321/1314

* predfaktúra je v Humanete účtovaná len z dôvodu automatického doplnenia účtu pri párovaní.
Samotná predfaktúra má však príznak Neúčtovať a neovplyvňuje výstupy účtovníctva.

Úhrada predfaktúry v hotovosti, evidencia Pokladňa – výdaj
Dátum 26.7.2010, neplatca DPH
PopisSumaMDD
Vratná záloha SIM – úhrada predfaktúry20 €314/1211/1

Faktúra na vratnú zálohu, evidencia Záväzky
Dátum 27.7.2010, neplatca DPH
PopisSumaMDD
Vratná záloha SIM20 €314/1321/1
Vratná záloha SIM – zálohová úhrada20 €321/1314

Rok 2011 – vrátenie zálohy

Dobropis na vratnú zálohu, evidencia Záväzky
Dátum 19.4.2011, platca DPH (vrátenie zálohy z času keď firma ešte nebola platcom DPH)
PopisSumaMDD
Vratná záloha SIM - dobropis-20 €314/1321/1

Bežná faktúra za služby, evidencia Záväzky
Dátum 7.4.2011, platca DPH
PopisSumaMDD
Služby O2 – základ DPH12,16 €518/4321/1
DPH2,43 €343/02321/1
Spolu14,59 €

Bežná faktúra za služby, evidencia Záväzky
Dátum 10.5.2011, platca DPH
PopisSumaMDD
Služby O2 – základ DPH16,29 €518/4321/1
DPH3,26 €343/02321/1
Spolu19,55 €

Vysporiadanie vrátenej zálohy, evidencia Interný doklad
Dátum 10.5.2011, platca DPH
PopisSumaMDD
Vynulovanie dobropisu20 €314/1321/1
Úhrada prvej faktúry14,59 €321/1314/1
Úhrada druhej faktúry (zostatok 20 € - prvá úhrada)5,41 €321/1314/1

Z druhej faktúry ostáva ešte na úhradu 19,55 € - 5,41 € = 14,14 €, ktoré môžu byť uhradené v banke alebo v pokladni.

Podobné články a návody

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Čítat ďalej